1. مسعود رضوانیان , محمدجواد پورسلیمی جاغرق , حبیب رجبی مشهدی , بررسی تاثیر تعرفه گذاری بازخوردی بر نفوذ نیروگاههای فتوولتائیک مقیاس خانگی , سومین کنفرانس بین المللی "فناوری و مدیریت انرژی" , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
 2. یاسر دامچی , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , بهبود هماهنگی رله های دیستانس و اضافه جریان در شبکه با ساختارهای متفاوت با در نظر گرفتن بخش آنی برای رلههای اضافه جریان , یازدهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
 3. سعید نعمت شاهی , حبیب رجبی مشهدی , ارزیابی اهمیت تلفات در تعیین قیمت حاشیه ای محلی توزیع در بهره برداری شبکه توزیع , پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
 4. یاسر دامچی , مرتضی عباس قربانی , حبیب رجبی مشهدی , جواد ساده , سیدمجتبی روحانی , محمد عرب , تعیین شرایط فیزیکی رله های حفاظتی جهت تعیین بازه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (مطالعه موردی: شبکه برق منطقهای خراسان) , سی و یکمین امین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
 5. ناهید اعظمی , حبیب رجبی مشهدی , مطالعه تاثیر افزایش ظرفیت نیروگاه بادی خواف بر شبکه خراسان , سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
 6. ایمان کمال احمدی , حبیب رجبی مشهدی , تعیین زمان بهینه جایگزینی و برنامهریزی نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیع , سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
 7. هومن فیروزی , حبیب رجبی مشهدی , تخمین بار ترانسفورماتورهای شبکه توزیع با استفاده از الگوی بار، در شرایط اطالعات محدود , سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
 8. مسعود رضوانیان , محمدجواد پورسلیمی جاغرق , حبیب رجبی مشهدی , بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر نفوذ نیروگاههای فتوولتائیک مقیاس خانگی از دیدگاه یادگیری فناوری , چهارمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
 9. رضا میرجلیلی , حبیب رجبی مشهدی , انتخاب ظرفیت و مکان بهینه پست‌های توزیع به منظور افزایش بهره‌وری شبکه با استفاده از روش جابجایی ترانسفورماتورها , سی امین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
 10. رحیم محمدی , حبیب رجبی مشهدی , پخش بار شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم شب تابها , بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
 11. امین حجازی , حبیب رجبی مشهدی , بهره بردا ری یکپارچه شبکه گاز و برق با در نظر گرفتن سوخت جایگزین , بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
 12. فاطمه دبوری فریمانی , حبیب رجبی مشهدی , دیسپچ تقاضا ابزا ری برای مدیریت عدم قطعیت ناشی از واحدهای برق بادی , بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
 13. فرشته رفعت متولی , شهناز دانش , حبیب رجبی مشهدی , بررسی و مقایسه توانمندی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های نیمه مکانیکال , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
 14. امین حجازی , حبیب رجبی مشهدی , قیمت‌گذاری حاشیه‌ای محلی هزینه انتقال شبکه گاز طبیعی و اثر آن بر بهره‌برداری سیستم قدرت , چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 15. فرشته رفعت متولی , شهناز دانش , حبیب رجبی مشهدی , ارزیابی و مدیریت عملکرد تصفیه خانه های نیمه مکانیکال از طریق پیش بینی کیفیت پساب خروجی آنها توسط مدل شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک , پنجمین کنفرانس آب، پساب و پسماند , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۰
 16. فرشته رفعت متولی , شهناز دانش , حبیب رجبی مشهدی , استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در راهبری تصفیه خانه های نیمه مکانیکال (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شماره یک پرکندآباد مشهد) , هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
 17. مجید آماده , حبیب رجبی مشهدی , ارزیابی آسیب پذیری بر مبنای امنیت استاتیکی و سنجش میزان تنومندی شبکه برق خراسان , بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵
 18. مجید آماده , حبیب رجبی مشهدی , ارزیابی آسیب پذیری سیستم قدرت بر مبنای نظریه گراف و امنیت استاتیکی شبکه , ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۸
 19. مسعود علائی , حبیب رجبی مشهدی , تخمین بار در فیدر های توزیع مشاهده ناپذیر جهت برآورد تلفات غیر فنی به کمک اطلاعات ماهانه مصرفی و تخمین حالت , دومین کنفرانس منطقه ای سیرد , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۴
 20. بهروز ادینه المه جق , حبیب رجبی مشهدی , محمدابراهیم حاجی آبادی , اولویت بندی باس ها جهت اعمال برنامه های مدیریت مصرف از دیدگاه قابلیت اطمینان , بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱
 21. هادی صفری فارمد , حبیب رجبی مشهدی , ارائه روشی جدید برای تخمین تلفات شبکه توزیع در محیط رقابتی در حضور واحدهای تولید پراکنده , بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۱
 22. مصطفی حسین پور بوانلو , حبیب رجبی مشهدی , محمدابراهیم حاجی آبادی , ارائه ی مدل در اولویت بندی مکان های نصب نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان سیستم قدرت , نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
 23. مجید آماده , حبیب رجبی مشهدی , سید سعید صادق زاده بافنده , مدیریت بهینه انرژی منابع تولید پراکنده جهت شرکت در بازار برق , نخستین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
 24. مصطفی حسین پور بوانلو , حبیب رجبی مشهدی , محمدابراهیم حاجی آبادی , برنامه ریزی توسعه ی نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان و اقتصاد سیستم قدرت , بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
 25. محمدجواد فروغی , حسن جلیلی , حبیب رجبی مشهدی , ارزیابی فعالیتهای تعمیرات پیشگیرانه در ارتباط با رله ها، کلیدهای قدرت و ترانسفورماتورهای شبکه خراسان , بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۲
 26. سیدداود سیدجوان , حبیب رجبی مشهدی , امیرمسعود بزرگی , محمدفخرالدین ییلاقی , جواد حسن پور , طبقه بندی پستهای فوق توزیع خراسان بر اساس الگوی تغییرات بار با استفاده از یک روش ترکیبی , بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۲
 27. محمدابراهیم حاجی آبادی , حبیب رجبی مشهدی , مصطفی حسین پور بوانلو , محسن صدر , مصطفی رجبی مشهدی , ارائه روشی جدید جهت مدل سازی تبادلات بین منطقه ای توان در مطالعه قابلیت اطمینان سیستم قدرت (مورد مطالعاتی: شبکه 400 کیلوولت خراسان) , بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۲
 28. فرشته رفعت متولی , شهناز دانش , حبیب رجبی مشهدی , بررسی امکان کاربری مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب نیمه مکانیکال , همایش ملی جریان و آلودگی آب , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۳
 29. امیر جمشیدی , شهناز دانش , حبیب رجبی مشهدی , تعیین تعداد و موقعیت بهینه جایگاه های کلرزنی در روش ضدعفونی اقماری , همایش ملی جریان و آلودگی آب , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۳
 30. هادی صفری فارمد , حبیب رجبی مشهدی , مدلسازی واقعی بارهای مدیریت پذیر بزرگ نمونه به منظور مدیریت بار و شرکت در برنامه های بار قابل قطع , بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۹
 31. هادی صفری فارمد , حبیب رجبی مشهدی , برنامه ریزی تامین انرژی یک شرکت توزیع برق در محیط مبتنی بر ریسک در حضور بارهای قابل قطع , بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۹
 32. محمدجواد پورسلیمی جاغرق , حبیب رجبی مشهدی , مرتضی رحیمیان , تعریف یک تابع مطلوبیت خطی به منظور مدل سازی عامل محور قیمت دهی شرکت های نیروگاهی , نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
 33. میثم رجب نیا , حبیب رجبی مشهدی , برنامه ریزی توسعه دینامیکی یکپارچه سیستمهای انرژی الکتریکی و گاز طبیعی به کمک الگوریتم ژنتیک , نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
 34. محمدعظیم ارمین , حبیب رجبی مشهدی , شبیه سازی تبانی در بازار برق با کمک الگوریتم PSO , نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
 35. رضا جزمی , حبیب رجبی مشهدی , ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در نیروگاهها با در نظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت پیشنهادی و بار , نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
 36. علی رمضانیان لنگرودی , حبیب رجبی مشهدی , مرتضی رحیمیان , بررسی تأثیر سیاست پراکنده سازی بر رقابت پذیری بازار بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص HHI , نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
 37. آرش اسراری , سیدداود سیدجوان , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , حبیب رجبی مشهدی , پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از مدل ترکیبی گری-فازی-مارکوف , بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۷
 38. محمد عظیم آرمین , سید مجتبی روحانی , حبیب رجبی مشهدی , تقویت مدل AR در پیشبینی کوتاه مدت قیمت باکمک شبکه عصبی , بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۷
 39. محمدجواد پورسلیمی جاغرق , حبیب رجبی مشهدی , مرتضی رحیمیان , مدیریت ریسک شرکت های نیروگاهی در قیمت دهی مبتنی بر تابع مطلوبیت Q-learning به کمک الگوریتم , بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۷
 40. علی رمضانیان لنگرودی , حبیب رجبی مشهدی , مرتضی رحیمیان , ارائه روشی جهت ارزیابی وضعیت رقابتی بودن بازار HHI بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص , بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۷
 41. سیدداود سیدجوان , حبیب رجبی مشهدی , مجتبی روحانی , ارزیابی و رتبه بندی امنیت استاتیکی سریع سیستم قدرت برمبنای الگوریتم رویش و برش , بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۷
 42. محمدابراهیم حاجی آبادی , حبیب رجبی مشهدی , جعفر منصوری , تخمین و آنالیز تابع چگالی احتمال قیمت برق , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 43. سیدمهدی ضابطیان حسینی , حبیب رجبی مشهدی , مدیریت مصرف و برنامه ریزی بهینه یک مصرف کننده صنعتی با توجه به تعرفه های متفاوت روزانه , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 44. رضا جاویدی صباغیان , محمدباقر شریفی , حبیب رجبی مشهدی , مقایسه روش‌های تعیین وزن‌های شاخص‌ها در تصمیم‌گیری چندشاخصه و اولویت‌بندی گزینه‌های موجود برای انتخاب ساختگاه سد , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۱۴
 45. عماد ابراهیمی , حبیب رجبی مشهدی , ساسان ناصح , ارائه یک ابزار طراحی جدید مبتنی بر شبیه سازی، برای بهینه سازی نوسانسازهایLC با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفی , پانزدهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
 46. سیدمهدی ضابطیان حسینی , حبیب رجبی مشهدی , سیدمجتبی روحانی , مدیریت و اصلاح الگوی مصرف بار روزانه یک مصرف کننده بزرگ در محیط بازار برق به کمک روشهای هوشمند , بیست و چهار مین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۵
 47. مهدی صمدی بی نیازی , حبیب رجبی مشهدی , تعیین بهینه مقدار ظرفیت رزرو چرخان و توزیع آن بین واحدها با در نظر گرفتن حوادث احتمالی در سیستم قدرت , بیست و چهار مین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۵
 48. محمد عظیم آرمین , حبیب رجبی مشهدی , علی رمضانیان لنگرودی , آنالیز هزینه های تولید توان راکتیو جهت مشارکت در بازار توان راکتیو (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد) , بیست و چهار مین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۵
 49. احمد شریعتی , حبیب رجبی مشهدی , تعیین محل و ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده به منظور کاهش تراکم و بهبود پروفایل ولتاژ , بیست و چهار مین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۵
 50. حبیب رجبی مشهدی , رحمن دشتی , جایابی بهینه خازن جهت کاهش تلفات شبکه توزیع با بکارگیری الگوریتم ژنتیک , سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴/۲۴
 51. سیدشهاب الدین محمودی اول , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی , هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۲
 52. سید عبدالناصر موسویان , محمدباقر شریفی , حبیب رجبی مشهدی , کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری , هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۱
 53. سیدشهاب الدین محمودی اول , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوائی و کابلی توسط امواج سیار و ضریب هبستگی تعمیم یافته , سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۲۴
 54. مهدی رجائی , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , هماهنگی بهینه رله های دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن مشخصه غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک , بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹/۲۰
 55. سارا محتشمی , حبیب رجبی مشهدی , بهره برداری از نیروگاههای حرارتی درشرایط پیک زمستانی گاز با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه انتقال گاز و تلفات انرژی دو شبکه گاز و برق , بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹/۱۰
 56. حامد امین زاده , محمدهادی زاهدی , سیدمجتبی روحانی , حبیب رجبی مشهدی , طراحی و بهینه سازی تقویت کننده های عملیاتی فقط- ماسفت با فیدبک واحد به کمک الگوریتم های ژنتیکی چند هدفی , دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۰۷
 57. محمد نوری , محمدباقر شریفی , حبیب رجبی مشهدی , بهینه سازی چند هدفه مخازن با استفاده از الگوریتم ژنتیک , سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۳
 58. محمود فرخی , محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی , حبیب رجبی مشهدی , مدلسازی تقاضای گاز طبیعی در استان خراسان , اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳/۱۱
 59. حبیب رجبی مشهدی , معرفی روشی ارزش محور مبتنی بر آنالیز ریسک برای ارزیابی شاخص انتقال توان , شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
 60. حبیب رجبی مشهدی , پخش بار بهینه احتمالی در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن متغیرهای وابسته , شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۲۳
 61. فرزاد شهابیان مقدم , حبیب رجبی مشهدی , جعفر فرزانه , استفاده از الگوریتم ژنتیک در رگرسیون سمبلیک برای تخمین بار نهایی تیر ورق ها تحت اثر بارهای موضعی , چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۱۷
 62. عباس صابری نوقابی , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , الگوریتمی جدید جهت هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در صورت تغییر ساختار شبکه , بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۲۷
 63. محمد فرشاد , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , سید مجتبی روحانی , مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدید ساختار یافته ایران , بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۲۷
 64. مهنوش شجیعی , حبیب رجبی مشهدی , مهناز اروانه , شناسایی پارامترهای مجهول سیستم آشوبی به منظور سنکرون سازی توسط الگوریتم ژنتیک , اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۷
 65. محسن طلوع هنری , فرزاد تشتریان , جلیل چیتی زاده , حبیب رجبی مشهدی , خوشه بندی گره ها در شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک , اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۷
 66. زینب السادات دستغیب , مهسان توکلی کاخکی , حبیب رجبی مشهدی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , QRS جهت طراحی آشکارساز بهینه کمپلکس PSO و GA الگوریتم ترکیبی ECG در سیگنال , اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۷
 67. محمد کمالی , سعید راحتی , حبیب رجبی مشهدی , حسین فلاح , پیش بینی زمان شکست ولتاژ عایقها با آموزش شبکه عصبی MLP به کمک قوانین فازی , پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
 68. ملیحه خطیبی مقدم , حبیب رجبی مشهدی , سیدمصطفی خسرونژاد , تشخیص نوع چرخش آنتن رادار در سیستم شناسایی الکترونیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک , پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
 69. حبیب رجبی مشهدی , امیر صادقی زاده , جلیل توکل افشاری , شبیه سازی و مدلسازی چند مرحله ای اندرکنشهای موجود در ایمنی سلولی , پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
 70. عباس گل مکانی , حبیب رجبی مشهدی , خلیل مافی نژاد , ارائه یک روش جدید در طراحی مدارات مجتمع آنالوگ بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه , پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۲۳
 71. جواد ساده , محمد فرشاد , حبیب رجبی مشهدی , سید مجتبی روحانی , تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح به‌کارگیری میکروتوربین در کاربرد‌های سایش پیک و CHP , پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲/۱۵
 72. فرهاد محمدکاظمی , حبیب رجبی مشهدی , سعید راحتی قوچانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , کامبیز رهبر , تسریع درتقطیع تصویر با استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد , چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۲۵
 73. سیدعلی رضا سیدین , بهروز ثقفی خادم , حبیب رجبی مشهدی , استفاده از الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف به منظور استفاده در تشخیص شی , چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۲۵
 74. ایمان احدی اخلاقی , حبیب رجبی مشهدی , احمد درودی , احسان احدی اخلاقی , تخمین نمایه ضریب شکست در موجبرها و فیلترهای نوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک , سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۱۷
 75. عباس صابری نوقابی , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه ای با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی , بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
 76. عباس صابری نوقابی , حبیب رجبی مشهدی , جواد ساده , ارزیابی مقایسه ای (Benchmarking) شرکت های توزیع برق ایران , بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
 77. سیدحمیدرضا عربشاهی , حبیب رجبی مشهدی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , ارائه روشی جدید برای دیسپچ همزمان انرژی، رزرو بار در محیط تجدید ساختار شده , بیستمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
 78. غلامرضا کامیاب , حبیب رجبی مشهدی , یک استراتژی و روش جدید برای توسعه شبکه انتقال در ساختار رقابتی صنعت برق , بیستمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
 79. محمدامین لطیفی , حبیب رجبی مشهدی , مصطفی رجبی مشهدی , مهدی علومی بایگی , بررسی مساله قیمت دهی با توجه به محدودیتهای بازار برق ایران و مطالعه موردی بازار برق خراسان , بیستمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۲
 80. امید ضیائی , حبیب رجبی مشهدی , امید علیزاده موسوی , بررسی و تحلیل رابطه بین مصرف انرژی الکتریکی و رشد اقتصادی در ایران , اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژِی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳/۱۰
 81. محمد فرشاد , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , تجزیه و تحلیل اثر متقابل بازار انرژی-رزرو چرخشی و بازار رزرو جایگزین در مدل تخصیص پشت سرهم و همزمان , چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۲۰
 82. سعیدرضا گلدانی , حبیب رجبی مشهدی , رضا قاضی , برنامه ریزی توسعه تولید یک شرکت برق در محیط تجدید ساختار با اعمال محدودیتهای قابلیت اطمینان , چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۲۰
 83. امید مظاهری , حبیب رجبی مشهدی , عبدالرحمان جامی الاحمدی , بهینه سازی نیروهای لرزشی مکانیزم چهار میله در فضای محدود با استفاده از الگوریتم ژنتیک , هفتمین کنفرانس سیستمهای هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۹/۲۹
 84. روزبه اشراق نیا , محمد حسن مدیر شانه چی , حبیب رجبی مشهدی , زمانبندی بهینه تعمیرات و نگهداری واحدهای شرکتهای تولیدی در فضای رقابتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک , سومین کنفرانس ملی تعمیرات و نگهداری ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۹/۲۳
 85. امیر احمری نژاد , حبیب رجبی مشهدی , جواد ساده , بررسی اهمیت پیش بینی میزان تقاضا در پیش بینی قیمت برق با تفکیک قیمت برق به مولفه های مختلف در فضای رقابتی انرژی الکتریکی , بیستمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۷
 86. محمد فرشاد , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , طراحی و بکارگیری یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جهت حل مسئله بهینه سازی تخصیص انرژی و رزرو , بیستمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۷
 87. مصطفی رجبی مشهدی , حبیب رجبی مشهدی , اعمال محدودیت سوخت زمستانه در تحلیل و توزیع بهینه بار بین بلوک های یک نیروگاه سیکل ترکیبی , بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۳
 88. مهدی گلمکانی , حبیب رجبی مشهدی , تنظیم بهینه قراردادهای پیش فروش و پیش خرید برق به کمک آنالیز سناریوهای چندگانه در بازار برق ایران , بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۳
 89. غلامرضا کامیاب , حبیب رجبی مشهدی , محمود فتوحی , برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده , بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۳
 90. مرتضی رحیمیان , حبیب رجبی مشهدی , رضا مسعودی , تنظیم و تخمین بودجه متوسط سالانه شرکتهای برق منطقه ای در محیط بازار برق ایران مبتنی بر استراتژی قیمت دهی , بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۳
 91. امیر احمری نژاد , حبیب رجبی مشهدی , جواد ساده , رویکردی جدید در پیش‎بینی پذیری قیمت در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی , سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲/۲۰
 92. محمد فرشاد , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط رقابتی صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid , سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲/۲۰
 93. محمدامین لطیفی , حبیب رجبی مشهدی , جواد ساده , بررسی شاخصهای تصمیم گیری جهت پیشنهاد قیمت یک شرکت تولید کننده انرژی در محیط رقابتی صنعت برق: مقایسه و تحلیل مناقصه های یکنواخت و تمایزی , سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲/۲۰
 94. حبیب رجبی مشهدی , مدیریت ریسک و قیمت دهی بهینه در بازار برق چند ناحیه ای بر پایه مناقصه Pay-as-Bid , سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲/۲۰
 95. مسعود اصغری قراخیلی , حبیب رجبی مشهدی , ارزیابی احتمالی حداکثر توان قابل ترانزیت و انتخاب خطوط بحرانی بر ای توسعه شبکه انتقال در فضای تجدید ساختار یافته , سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲/۲۰
 96. امیر احمری نژاد , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , بررسی و تحلیل پیش بینی پذیری قیمت برق در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی , نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹/۲۲
 97. محمدحسن محمدیان , حبیب رجبی مشهدی , جواد ساده , تشخیص خطای امپدانس بالا در خطوط توزیع با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی , دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲/۲۲
 98. کاظم پوربدخشان , حبیب رجبی مشهدی , رهیافتی نو در حفظ پراکندگی جمعیت در الگوریتم های ژنتیکی با استفاده از تنظیم فشار عملگر انتخاب , دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲/۲۲
 99. محمدامین لطیفی , محمدباقر اسدی کیاپی , حبیب رجبی مشهدی , تحلیل و برآورد ظرفیت ترانزیت در شبکه های انتقال به کمک الگوریتمهای ژنتیک , دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲/۲۲
 100. مهدی سعادتمند طرزجان , حبیب رجبی مشهدی , مدلسازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی و بررسی قابلیت آن در حفظ پراکندگی جمعیت آنتی بادیها , یازدهمین کنفرانس مهندسی برق , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۹/۲۳
 101. مجتبی حکیمی مقدم , علی اکرمی زاده , حبیب رجبی مشهدی , مدلسازی و انتخاب بهینه شرایط ورودی در فرآیند EDM , پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۷/۲۲
 102. مهدی ملبوبی , مرتضی خادمی درح , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , حبیب رجبی مشهدی , مسیریابی ربات متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک , دهمین کنفرانس مهندسی برق , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۲/۲۳